رزق خوبي ها

زندگي تان پر از رزق

رزق چيست؟

فاطمه حاتمی
فاطمه حاتمی۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۰۴:۳۳:۵۸
۱۳۹
۰


 زماني كه با مشکلی روبرو می شوید خداوند صبری به شما مي دهد که چشمانتان را از آن بپوشید، این صبر، رزق است

رزق چیست؟

رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند.

 زمانی که خواب هستید و ناگهان، به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوید؛ این بیداری ؛ رزق است، چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند.

زمانی که با مشکلی روبرو میشوید خداوند صبری به شما میدهد که چشمانتان  را از آن بپوشید، این صبر، رزق است.

زمانی که در خانه لیوانی آب؛ به دست پدر یا مادرتان میدهیداین فرصت نیکی کردن ، رزق است.

گاهی اتفاق می افتد که در نماز حواستان به  گفته هایتان  نباشد؛ ناگهان به خود می آیی و نمازت را با خشوع می خوانی این تلنگر، رزق است.

یکباره یاد کسی میفتی که مدتهاست از او بی خبری و دلتنگش میشوی و جویای حالش، این یادآوری؛ رزق است.

رزق واقعی این است.‌.. رزق خوبی ها،
نه ماشین نه درآمد، اینها رزق مال است که خداوند به همه ی بندگانش میدهد، اما رزق خوبیها را فقط به دوستدارانش میدهد.

زندگیتان پُر از رزق...

برچسب‌های این مطلب:

مناسبت‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط