بخش دانش‌آموزی
دبیرستان۲ میزان (پسرانه)
تصاویر منتخب کاربران


شوخی

شوخی

شوخی با جانبازان

دونفر

دونفر

شهید جاویدی و شهید صیاد شیرازی

درجه

درجه

مقام بلند شهید مرتضی جاوید پور

حاج قاسم

حاج قاسم

مرتضی نجاتش داد