کارگاه بازی ریاضی

الگو طنابی

الگو


۲۲ مهر ۱۳۹۷ / ۰۸:۴۰:۰۷
۵۷
۰


امروز بچه ها به وسیله لوله های رنگی و طناب الگو سازی کردند

در ابتدا کلاس گفتگو درمورد الگو داشتیم و بچه ها الگو ها را از دو سمت اعلام می کردند 

شرح بازی:

یک الگو 4 رنگ بر روی میز مقابل بچه ها آماده می کنیم و تعدادی لوله های رنگی در سمت دیگر کلاس قرار می دهیم.

بچه ها به گروه های دو نفره تقسیم شده یکی سر طناب را می گیرد و نفر دیگر بایستی برود و بر اساس ترتیب (چپ به راست) لوله رنگی بیاورد و نفری که طناب در دست دارد لوله ها را از طناب رد کرده به سمت جلوی طناب هدایت کند.

در ادامه بعد از یک زمان مشخص جای نفرات با هم تعویض شود. 

برای ایجاد فضای شادتر هم زمان 4 گروه به صورت رقابتی با هم بازی می کردند.

در پایان کار هر گروه از آنها خواسته شد الگوهای ساخته شدع خود را بخوانند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


<