آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت نوزده


۰۵ آبان ۱۳۹۶ / ۲۰:۵۶:۴۶
۳۹۳


تمرینات دروازبان

در تمرينات و هنگام آموزش مفيد است كه محوطه حركتي دروازه بان در جلوي خط دروازه را محدود كرد . اين كار را مي توان به وسيله ي علامت گذاري خطوط حركتي به انجام رساند . ( شكل 74 ) .ده توپ را با سرعت هرچه بيشتر از پشت خط پرتاب 7 متر ، پشت سر هم به قسمت هاي مختلف دروازه پرتاب مي شود دروازه بان بايد سريعا به پشت توپ ها رفته و آن ها را به داخل زمين برگرداند ( شكل 75 ) .توپ ها را به طور متناوب محكم به دروازه پرتاب يا به پشت دروازه مي فرستيم .دروازه بان وظيفه دارد توپ ها را تحت كنترل خود درآورده و آن ها را سريعا به داخل زمين پس فرستد به طوري كه با آن توپ بتوان يك حمله را سازماندهي كرد (شكل 76 ) .دروازه بان از حالت جاگيري روي خط دروازه به جلو و به طرف خط 4 متر مي دود توپ از روي سر او پرتاب مي شود و او بايد سعي كند به عقب دويده و به توپ رسيده و آن را دفع كند به طوري كه توپ دوباره به زمين برگردد( شكل 77 ) .  
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.