اصل کار گروهی

بازی پیچ پیچک

اصل شادابی و نشاط


۲۵ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۸:۱۹:۵۶
۵۳


انجام بازی پیچ پیچک با توجه به اصل کار گروهی و اصل شادابی و نشاط. 

بخشی از فعالیت های غرفه گفتگو در پایه پیش دبستان دو انجام بازی های گروهی است تا نو آموزان با مفهوم اصل کار گروهی بیشتر آشنا شوند.در این راستا باانجام بازی پیچ پیچک که خود به سه روش انجام میشود با  انتخاب روش بازی  دونفره  به منظوره یادگیری اصل کار گروهی و شادابی و نشاط این بازی با نوآموزان انجام شد. 
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.