معرفی

مناره جم

مناره جم

مناره جم


خلاصه :

مناره جم در قرن دوازدهم به عنوان بخشی از یک مسجد

مناره جم در قرن دوازدهم به عنوان بخشی از یک مسجد در ناحیه ای دور در غرب افغانستان ساخته شده است. ساختمان مسجد در اثر یک سیلاب از بین رفته و محوطهاطراف مناره نیز بعدها توسط مغول ها تخریب گردید. با توجه به شرایط آب و هوایی غیر معمولی که در این ناحیه وجود دارد این یک معجزه است که برج بلند ۶۲ متری هنوز پابرجا باقی مانده است.

سلام
آقا ایمان ممنون از راهنمایتون
فوق العاده بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام آقا خواهش می کنم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
قشنگ بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران