درمان نارسانویسی


۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۰۵:۱۰:۰۳
۶۷۹


زبان نوشتاری یکی از مهم ترین اشکال زبان به حساب می آید. با این حال برخی دانش آموزان در به کارگیری مهارت های  زبان نوشتاری با مشکل روبرو هستند. اختلال نارسانویسی به اختلال در زبان نوشتاری اطلاق می شود.

راهبردهای آموزش برای حل مشکلات نارسانویسی

1- تمرین های روی تابلو: این تمرین ها ورزیدگی لازم را پیش از شروع به آموزش نوشتن به وجود می آورد. دوای، خطوء اشکال هندسی، حروف و اعداد را می توان با حرکات آزاد و گسترده دست و به کارگیری عضلات شانه، بازو، دست ها و انگشتان روی تابلو طراحی کرد.
2- پرورش حرکات نوشتن با دیگر وسایل: نقاشی انگشتی، نوشتن روی خاکستر یا روی ماسه در جهت حرکات مربوط به نوشتن تمرین مطلوب است با قلم نقاشی میتوان برای طراحی اشکال حروف واعداد استفاده کرد.

3- حالت: برای آمادگی نوشتن ،کودک باید راحت بر روی صندلی بنشیند. میز او باید ارتفاع مناسب داشته پایه هایش ثابت و بی تحرک باشد پاهای کودک با زمین تماس داشته باشد و بتواند هر دو ساعد خودرا روی میز قراردهد و با دستی که نمی نویسد کاغذ را بالا نگه دارد.

4- وضعیت کاغذ: برای درست نویسی کاغذ بایستی راست و بدون کجی و موازی با لبه پایین میز تحریر قرارگیرد. برای کمک به کودک برای میزان کردن کاغذ خود به این حالت یک تکه نوار جهت انطباق ضلع فوقانی کاغذ در قسمت بالای میز قرار گیرد.

5- گرفتن مداد: مداد را بایستی بین انگشت شصت و انگشت وسط قرارداد در حالی که انگشت اشاره روی مداد قرار بگیرد. مداد باید بالای قسمت تراشیده شده گرفته شود برای خوب گرفتن مداد دور آن را گل رس یا خمیر بازی قرار دهید. از مدادهای کوتاه نباید استفاده کرد به این علت که درست بکار بردن آن مشکل است. بسیاری از کودکان از لحاظ گرفتن موفقیت آمیز مداد بااین روش متفاوت هستند بااین حال گرفتن به روش خنجری و چنگکی برای نوشتن، نوشتن با مدادHB است نوشتن با مداد پلاستیکی .

6- الگو ها و قالب ها: اشکال هندسی (مربع،دایره  6..) حروف، اعداد را می توان به صورت الگوهای بریده از مقوا یا پلاستیک ارائه نمود برای جلوگیری از لغزش الگوها را با گیره به کاغذ محکم کنید. به کودک بگویید که حدودشکل مورد نظرخودرا با مداد معمولی و با مداد رنگی روی کاغذ ترسیم کند، آنگاه الگو را بردارد و بعد بگویید که چه شکلی  به وجود آمده است. شکل الگو را از وسط مقوا در آورد.

7- ترسیم از روی مدل: اشکال پر رنگ را روی یک صفحه کاغذ سفید بعدی روی آن کاغذ نازکی قرار دهید از روی اشکال کپی کند. در ابتدا از خطوط مورب و دایره استفاده کند باید خطوط افقی و عمودی وبعد ازآن حروف و اعداد رابکار بگیرد. کودک می تواند از مداد رنگی یا مداد زغالی استفاده کنید.

8- ترسیم بین خطوط: از کودک بخواهید که وسط خطوط متوازی مختلف الشکل، خطوط موازی دیگری رسم کند و این می تواند طرح یک حرف باشد در این صورت گذاشتن علامت فلش و شماره برای نشان دادن جهت و املاء حروف مفید خواهد بود.

9- نقطه چین: طرح ساده ای را رسم کنید آنگاه فرم نقطه چین همان طرح را نیز در کنار آن رسم کنید. از کودک بخواهید که با آن نقطه ها آن طرح را کامل کند.

10- ابتدا با کاغذ بدون خط کا ر را شروع کنید: سپس از کاغذی که خطوط بازبا فاصله دارد استفاده کنید برای نوشتن حروف این کار به کودک کمک می کند تا دستش را برای نوشتن ورزیده کند، مرحله اصلی حروف آموزی با نوشتن می توان از خطوط راهنما که هر کدام رنگ خاص دارند استفاده کرد. کاغذ معمولی را می توان با رنگ های راهنما در جهت کمک به نوشتن صحیح کودک خط کشی کرد، در واقع ما می توانیم به جای یک خط زمینه از5 خط رنگی استفاده و حروف را به روش زیر آموزش دهیم.

11- حروف ازساده به مشکل: در آموزش حروف باید آن دسته از حروف که شکل ساده تری دارند در ابتدا آموخته شود. همان روشی که امروزه در نگارش کتاب اول ابتدایی مورد توجه قرارگرفته است. نظریه دیگری مبتنی بر این تجربه است که مصوت های بلند و کوتاه (آ-او-ای) و (ا-ءا-) زودتر از دیگر حروف آموخته شود تا کودک بتواند ترکیبات متعددی با صامت ها بسازد و مفهوم هجا رابهترفراگیرد.

برای ترمیم ودرمان نارسانویسی باید اقدامات زیر را انجام داد:

1 - روان نویسی در اختیار کودک قرار دهید تا خطوطی به دلخواه روی آن رسم نماید.

2- باگچی نرم و مناسب روی تخته سیاه خط بکشد یا نقاشی کند.

3- روی یک وایت برد قابل حمل به دلخواه نقاشی کند یا خطوط رسم نماید.

4 -ارتفاع میز تحریر باید با صندلی و با قد کودک تناسب داشته باشد به گونه ای که بتواند هر دو ساعد خود را به راحتی روی میز قرار دهد.

5 - کاغذ یا دفتری که در آن می نویسد با لبه پایین میز تحریر، زاویه ای در حدود 15 درجه داشته باشد.

6 - نحوه مداد دست گرفتن دانش آموز باید صحیح باشد. مداد باید بین انگشت شصت و انگشت اشاره قرار گرفته و از بالای قسمت تراشیده شده گرفته شود.

7 - اگر انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست، ضعیف یا کوچک هستند، از مدادهای باریک تر استفاده شود و مداد خیلی کوتاه نباشد.

8- برای تقویت عضلات استفاده از خمیر بازی تا با آن بازی و شکل سازی نماید، کار با قیچی، باز و بسته کردن پیچ و مهره و قفل و کلید و یا مچاله کردن کاغذ باطله پیشنهاد می شود.

9 - یک سری خطهای موازی با فاصله های موازی با فاصله های کم و زیاد رسم کنید و از دانش آموزان بخواهید تا وسط هر دو خط موازی، یک خط راست رسم کند.

10 - یک سری شکل هندسی و غیر هندسی را به صورت نقطه چین رسم کرده و سپس از کودک می خواهیم تا نقطه چین ها را به هم متصل نماید.

10 - با انگشت آغشته به رنگ پلاستیک و یا گواش هر شکلی را که می خواهد رسم نماید.


11 -  اعداد و کلمات و حروف را به صورت کامل نوشته و سپس در کنار آن همان اعداد و کلمات را به صورت ناقص نوشته و از کودک بخواهید آنها را کامل کند.


12 - دو نوار موازی هم را با فاصله مناسب به کاغذ بچسبانید واز کودک یا دانش آموز بخواهید بین آن دو نوار بنویسد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.