سپاه جاویدان


۱۰ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۰:۳۷
۱۲۱


سپاه جاویدان »  نیروهای چیره دستی از سربازانی بودند که پرورش آنها برای دو چیز بود: هم در چهارچوب نگاهبانان شاهنشاهی و هم در چهارچوب ارتش در جنگ‌های ایران و یونان در فرمانروایی هخامنشی.

« داریوش بزرگ » برای این که بتواند از سرزمین ایران پاسداری کند ، نیروی ویژه‌ای فراهم آورد به‌ نام « سپاه جاویدان ». داریوش بزرگ این سپاه را در سال ۹۴ شاهنشاهی (۲۴۷۷ سال پیش) بنیان نهاد ، آن هم در زمانی که بسیاری از کشورها هنوز ارتشی نداشتند و هنوز از شیوه های جنگ و فرماندهی سپاه آگاه نبودند. رویدادنگاران نوشته‌اند که سپاه جاویدان از میان جوانانی بلندبالا و نیرومند و خوش ‌سیما گزینش می ‌شد. این سپاه ۶ سال باید زمان آموزشی را پشت سر می ‌گذاشت. در این آموزشگاه افزون بر دانش آن زمان ، آفندها وشیوه های جنگی را نیز فرا می‌گرفتند، ولی والاتر از همه اینها، پرورش رفتار و منش نیکو بود که برای آنها ارزش داشت.

شمار آن‌ها به ده هزار تن می‌رسید. این سپاه ده هنگ بود و هر هنگ هزار تن بودند. از آن روی به آن « سپاه جاویدان » می‌گفتند که هیچگاه از شمار آنها کم نمی ‌شد. اگر یک تن بازنشسته یا کشته می شد، بی درنگ سرباز دیگری جای او را پر می کرد. این سپاه در آن هنگامه از دید دلاوری نمونه بودند و از دید جوانمردی یگانه. فرماندهی این سپاه در زمان «خشایارشا» بر دوش «هایدرانوس» بود.

آنها لباس چین دار هخامنشی بر تن، کفش سه بند ایرانی بر پا ونواری پیچیده بر سر داشتند ولی این نوار مانند ایلامیها در پشت سر آنها گره نمی خورد. نیزه همه این سربازان در پایین حالت انار داشت، به همین دلیل یونانیها به آنها انار بر یا سیب بر می گفتند. افراد این سپاه به ده گروه تقسیم می شدند و یک فرمانده به نام هزار پشت داشتند و رییس کل آنها رییس کل ارتش ایران بود.
این سپاه ده هزار نفری ارتش كشور را تشكیل نمی داد، بلكه سپاه خاصی بودند كه حفاظت از سلطنت را به عهده داشتند. چنین ارتش مخصوصی در همه دوره های تاریخی ایران وجود داشته است.
فرمانده کل سپاه همیشه در پیش شاه مسئول بود و از افراد خانواده شاه انتخاب می شد. گروه بندی سربازان ده دهی بود و هر گروه هزار نفری به ده گروه صد نفری و هر کدام از آنها به ده گروه ده نفری تقسیم می شدند و هر گروه مسئول خاص خود را داشت. در کاشی های کاخ شوش تصویر رنگی آنها بر روی آجر کشف شده است.

برچسب‌های این مطلب:

تاریخ


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.