چگونه قبله را پیدا کنیم؟

راه های قبله یابی

۷ روش آسان برای قبله یابی


۲۰ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۸:۱۹:۲۴
۲۳۶


چگونه قبله را در جنگل و بیابان و ... پیدا کنیم؟

۷- شکل های ماه
در مدت ۳۰ روز، ماه از حلال شروع شده و تا روز ۱۳، ۱۴ و ۱۵ یک دایره کامل را تشکیل می دهد و دوباره به صورت حلال برگشته و ناپدید می شود که با توجه به تغییر شکل ماه می توانید جهت ها را پیدا کنید. در نیمه اول که ماه در حلال شروع و به بدر ختم می‌شود، ماه به طور متوسط از غروب تا نیمه شب در آسمان قابل رویت است و برآمدگی حلال به طرف غرب و سپس قسمت داخلی قوس آن طرف شرق را نشان می‌دهد.

در نیمه دوم که ما از حالت بدر کامل به حلال می رسد، برآمدگی آن طرف شرق و قسمت داخلی آن طرف غرب را نشانه می گیرد که از نیمه شب در آسمان قابل رویت است

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.