۰۴ مهر ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۷:۳۴
۴۱

می خوایم دو تا از آداب چند کار رو با هم بررسی کنیم

آداب دستشویی رفتن blush

حرف نزدن (چون توی دیتشویی یه گاز هایی هست که برای ما خوب نیست)

شستن دست با صابون (بری بهداشت دستتون) 

آداب رانندگی 

بستن کمربند ( برای امنیت خودتون )

روندن بین خطوط ( برای جلوگیری از ترافیک)

آداب غذا خوردن

حرف نزدن با دهان پر (پریدن غذا در گلو و زیاد شدن باد گلو )

دست کشیدن از غذا قبل از سیری کامل ( برای جلوگیری از چاقی )

آداب خندیدن 

 بلند نخندیدن ( کم شدن شان آدم )

زیاد نخندیدن ( کم شدن عقل آدم )

آداب خوابیدن

دمر نخوابین ( چون نحوه خوابیدن شیطانه (البته یه سری دلایل علمی هم داره که بخوام بگم خیلی می شه ))

با دهان باز خوابیدن ( خارج شدن گاز های اضافی معده)

آداب حرف زدن

مختصر و چکیده حرف زدن ( حوصله شنونده سر نمیره )

مادبانه حرف زدن ( شنونده احساس توهین نمی کنه )

آداب لباس پوشیدن

لباس کامل پوشیدن ( زشته دیگه!)

نپوشیدن لباس های تنگ و بدن نما ( حواس مردم پرت می شه )

آداب کلاس های آنلاین

وصل نکردن ناگهانی صدا و تصویر ( حواس معلم و دانش آموز ها پرت می شه )

ننوشتن مطالب نامرتبط ( کلای پرت می شه)

آداب قرآن خواندن

ترجیح داده می شود با صدای زیبا و رسا خوانده شود (چون قشنگ تره و فرشته ها رفت و آمدشون تو خونه شما بیشتر می شه)

نشته قرآن بخوانیم (چون خوابیده و یا با پا های دراز بی احترامی به قرآنه )

آداب نماز خواندن 

آهسته و با تومنینه خواندن نماز ( زیرا سریع خواندن سبک شمردن نماز است )

اول وقت خواندن ( زیرا دیر خواندن بی احترامی و سبک شمردن امر خداست )

امیدوارم استفاده کرده باشیدنمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.