پنجمین جلسه کلاس پژوهش


۲۷ مهر ۱۳۹۹ / ۱۱:۴۴:۵۶
۵۷۵


در پنجمین کلاس پژوهش در مورد حواس پنجگانه گفتگو شد...

🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
سلام علیکم.
در پنجمین جلسه کلاس علوم و پژوهش مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفت:

                       آشنایی با حواس پنجگانه و واژه های

                     لمس می کنیم (لامسه)

                     بو می کنیم (بویایی)

                     می شنویم ( شنوایی)

                     می چشیم (چشایی)

                     می بینیم ( بینایی)


🍬🥣🍚🥫🍃انجام بازی های عملی با اسلاید و تصاویر درمورد حواس پنج گانه
  

و پخش فیلم فندوقی حواس پنجگانه که در لینک زیر می باشد در صورت نیاز آقا پسرمان مجدد ببینند

https://hw7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/7ecdb8e7a8bf17b7c792d6792b585f6525961086-360p.mp4

 

👈پژوهش های مورد بررسی دانش آموزان در طول هفته:

با عزیزانمان قرار گذاشتیم هر جا از حواس پنج گانه خود استفاده کردند،برای خانواده محترم خود بازگو کنند که ملکه ذهنشان شود.
🌺 🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺

برچسب‌های این مطلب:

علوم کلاس اول