کار با

درمل ۲

ابزار های برش کاری


۰۱ آبان ۱۳۹۹ / ۲۳:۰۱:۰۹
۴۹

کار با دستگاه درمل (قسمت ۲)

ابزار های برش کارینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.