کلاس فارسی

دیکته ی پهلوانی

دقّت شماره ۵


۲۶ آبان ۱۳۹۹ / ۱۵:۱۱:۲۹
۳۸۰


پهلوان رستم به میدان آمد و به بچّه ها دیکته گفت!

سلام

دیکته امروز توسط پهلوان دلیر ایرانی، رستم به شما گفته می شود!

تصویر کلمات دیکته به پیوست آمده است.

بعد از نوشتن دیکته، از روی عکس آن را تصحیح نمایید و بدون اینکه کلمات اشتباه خود را پاک نمایید درست آن را در پایین برگه و در گنج نامه بنویسید و تا آخر هفته عکس دقت خود را برای من ارسال نمایید.

با تشکر

یا علیچندرسانه‌ای :