کتاب چگونه یک نماز خوب بخوانیم


۱۷ آذر ۱۳۹۹ / ۲۳:۰۱:۱۳
۳۱۷

کتاب چگونه یک نما خوب بخوانیم

نویسنده کتاب آقای پناهیان هستند و یه کتاب در مورد خوندن یه نماز خوب نوشتند و بر خلاف اکثر کتاب های مذهبی خسته کننده نیست و آدم به کتاب جذب می شه واقعا تاثیر گذاره و از حرفای قلمبه ثلمبه استفاده نشده و کتاب خیلی مفهوم و روان و چکیده هست .....

لینک خرید کتاب

سایت کتاب گیسوم

https://www.gisoom.com/book/11316925/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85/

سایت ایران کتاب

https://www.iranketab.ir/book/31939-practicing-a-good-prayer

سایت دیجی کالا

https://www.digikala.com/product/dkp-2694512/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C

سایت مذهب بوک

http://www.mazhabbook.ir/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.