۰۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۵:۱۹:۵۹
۳


پرنده  ی زیبا در ایران

سبز قبا گروهی از پرندگان هستند که رنگ بدنشان بسیار درخشان و جزاب است . این رنگ های زیبا و متنوع به این پرندگان در شکار کمک می کند زیرا حشره ها جذب این رنگ ها می شوند وهمین امر شکار آن هارا اسان تر می کند
در ایران ، تابستان هابیشتر نقاط کشور دید می شود . در فضای باز با تعدادی درخت، کنار جاده ها و کشت زار ها،سوراخ های تنه ی درختان و دیوار های ساحلی رود خانه دیده می شود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.