۱۰ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۱:۴۹:۲۷
۱


صدا و کار موچه ها

مور ها خیلی خیلی خیلی بیش از 20/000گونه هستند و ما همان 20/000 گونه را کشف.کردیم . 70% مور ها یی که کشف کردیم می تواند حرف بزنند.جالب است بدانید هر یک از گونه و هرنوع مور،یک صدا دارند  یعنی اگر صدای یک مور کارگر را برای یک مور  کارگر دیگر و از گونه دیگر بزاریم آن مور کار گر معنی اش را نمی فهمد. شاید باور نکنید مور ها دهان ندارند؛ باکمرشان صدا در می آورند. آنان دولای رویی کمر و یک لای زیری کمر دارند؛ لای های رویی را به لای های زیری مکشند و چون لای زیری زبر است از خود صدا در می آورد                                                               

مورچه های کار گر: فظیفه آن ها این است که از توخم ها مراقبت کنند (تخم های ملکه ) وعمر آن ها دو تا سه هفته است.

مورچه ملکه: مور چه ملکه می توانند بار بر شوند و عمر آنان یک تا سی  سال است.

مور چه های سرباز: مورچه های  سرباز آرواره های واز مورچه های ظعیف محافظت می کنند . آنان خیلی باهوش هستند و البته منظم هم هستند . می توانند 30 یا 3 کیلو بیشتر از خود بلند کنند . آنان قدری باهوش هستند که می دانند باید گندم را دو قسمت کنند و ذخیره ککنده  تا هنگام رتوبت هوا سبز نشوند . آنان می دانند باید دانه خربزه را 4 قسمت ببکند چون از این موضوع آگاهی دارند که با نسف کردن دانه های خربزه آنان می توانند دوباره سبز شوند 

موچه های کوچک : وظیفه ی آنان نظافت و تغذیه ی نوزادان و ملکه را دارند و عمر آنان هشت تا ده ماه می باشد. 

برچسب‌های این مطلب:

مور مور ها مورچه مورچه ها
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.