باما بیاید

تغییر روز و شب

باما بیاید


۱۳ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۲:۰۱:۳۳
۱۶۵
۳


من میخواهم  با شما درباره شب روز صحبت کنم.

در این مطلب من با شما درباره روز و شب صحبت می کنم. همینطور که در دو تصویر می بینید در روز چراغها خاموش و در شب چراغها روشن است و همانطور که می بینید که در شب هوا تاریک و در روز هوا روشن است. در روز چراغهای ماشین ها خاموش و در شب چراغهای ماشین ها روشن است. وقتی بیشتر دقت می کنیم می بینیم که بخاطر تاریک شدن هوا رنگ ساختمانها سیاه است. و تعداد ماشین ها و یا آدم ها در شب کمتر و در روز بیشتر است.

برچسب‌های این مطلب:

نمایشگاه پژوهش N4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.