آزمايشگاه نهم

كلاس هاي عملي


۰۳ اسفند ۱۳۹۵ / ۰۷:۱۵:۵۸
۱۳۶۶


روند كلاس

در كلاس آزمايشگاه دانش آموزان به انجام آزمايشهاي كتاب و فراتر از كتاب با هدف درك بهتر مطالب درسي درس علوم مي پردازند
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.