گاو

از علف تا کره

کره


۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۲۲:۰۱:۱۴
۹۲۸
۲


از علف تاکره

کشاورز گاو هایش را در کوهستان می برد تا گاو ها از علف های تازه و آب دار  استفاده کنند تا گاو ها در سینه یشان شیر درست شود.🐄

🥛 کشاورز شیر گاورا میدوشد، دوشیدن شیر گاو کار بسیار سخت و زمان بری است، اما امروززه با استفاده از دستگاه ها شیر گاو را میدوشند، تا این کار راحت تر و در زمان کمتر انجام شود.

در مرحله ی بعد شیر را جوشانده و در دستگاهی ریخته و آن دستگاه انقدر شیر را هم میزند تا شیر خامه بشود.😋

  مرحله ی آخر شیر را در دست گاهی دیگر می ریزند تا خامه تبدیل به کره شود .

surpriseپس ما نتجه می گیریم که این کره ای که می خوریم از علف ساخته شده استsurprise
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.