هفته بهداشت سلامت روان


۱۸ مهر ۱۴۰۰ / ۰۹:۰۱:۳۷
۳۱۱


۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۰

معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل «هفته بهداشت روان» را به استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی سازمان، در راستای عملیاتی نمودن برنامه ها و فعالیت های هفته بهداشت روان، از زیر نظام راهبری و مدیریت تربیتی و برنامه ابلاغی سال 1400، معاونت پرورشی و فرهنگی، دستورالعمل «هفته بهداشت روان» را با شعار «سلامت روان و فرصت برابر و عادلانه برای دریافت خدمات ارتقایی، پیشگیرانه و مشاوره ای» را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.
بر این اساس؛ ترویج فرهنگ مهارت های بهداشت روان، ارتقای آگاهی دانش آموزان و والدین، ظرفیت سازی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات پیشگیرانه، ارتقای توانمندی های روانی- اجتماعی و ... از اهداف برنامه های هفته بهداشت روان است.

عناوین روز‌های هفته سلامت روان به این شرح است:

چهارشنبه ۱۸ مهر ؛ نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان
پنجشنبه ۱۹ مهر ؛ تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان
جمعه ۲۰ مهر ؛ خانواده و سلامت روان جوانان و نوجوانان
شنبه ۲۱ مهر ؛ تاب آوری جوانان، نوجوانان و سلامت روان
یکشنبه ۲۲ مهر ؛ نقش محیط‌های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان
دوشنبه ۲۳ مهر ؛ تاثیر خود مراقبتی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان
سه شنبه ۲۴ مهر ؛ سبک زندگی سالم جوانان، نوجوانان و سلامت روان

برچسب‌های این مطلب:

سلامت روان


# دانلود نام فایل توضیحات
1 دانلود فایل 3,9MB pdf سلامت روان بسته آموزش سلامت روان سلامت روان جوانان و نوجوانان جهان در حال تغییر بسته آموزش سلامت روان سلامت روان جوانان و نوجوانان جهان در حال تغییر
2 دانلود فایل 0,8MB pdf سلامت روان تاب آوری جوانان، نوجوانان و سلامت روان تا ب آوری جوانان، نوجوانان و سلامت روان
3 دانلود فایل 0,9MB pdf سلامت روان تأثیر خود مراقبتی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان تأثیر خود مراقبتی بر سلام تروان جوانان و نوجوانان
4 دانلود فایل 0,8MB pdf سلامت روان تأثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان تأثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان
5 دانلود فایل 0,6MB pdf سلامت روان توانمند سازی با رویکرد پیشگیری از مصرف مواد در جوانان و نوجوانان توانمند سازی با رویکرد پیشگیری از مصرف مواد در جوانان و نوجوانان
6 دانلود فایل 0,6MB pdf سلامت روان خانواده و سلامت روان جوانان و نوجوانان خانواده و سلامت روان جوانان و نوجوانان
7 دانلود فایل 0,6MB pdf سلامت روان سبک زندگی سالم جوانان ،نوجوانان و سلامت روان سبک زندگی سالم جوانان ،نوجوانان و سلامت روان
8 دانلود فایل 0,8MB pdf سلامت روان سلامت روان جوانان و نوجوانان جهان در حال تغییرسلامت روان جوانان و نوجوانان جهان در حال تغییر
9 دانلود فایل 0,7MB pdf سلامت روان معنویت و سلامت روان جوانان و نوجوانان معنویت و سلامت روان جوانان و نوجوانان
10 دانلود فایل 0,8MB pdf سلامت روان نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان
11 دانلود فایل 0,6MB pdf سلامت روان نقش محیط های آموزشی در سلامت روان جوانان و نوجوانان نقش محیط های آموزشی در سلامت روان جوانان و نوجوانان


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.