دلنوشت

یوز های ایرانی


خلاصه :

  یوز پلنگ بسیار سرعت و قدرت دارد .

یوز پلنگ جانوری مهره دار است و از راسته ی گوشتخواران است و خانواده ی گربه سانان است.

اندام باریک پاهای لاغر و بلند قفسه سینه ی کم پهنا ولی عمیق جمجمه ی کوچک و ظریف یوز را به سریع ترین جانور روی زمین تبدیل کرده است.

خال های روی بدن یوز پلنگ گرد و سیاه رنگ هستند البته به قهوه ای هم می خورد ولی الگوی ویژه ای ندارند.

نوار سیاه رنگی از گوشه ی چشم تا دهان امتداد می یابدکه به <<خط اشک>>معرو ف است . 

این خط با جذب نور خورشید از انعکاس نور جلو گیری می کند و مثل عینک افتابی از چشم یوز محافظت می کند.

یوز پلنگ ها دم درازی هم دارند.

یوز پلنگ ها شکارچی  تخصصی غزال ها هستند ولی بز ¸میش¸اهو را هم شکار می کنند . 

اگر یوز ها خیلی گرسنه باشند ممکن است روباه و شغال را هم شکار کنند و بخورند . 

  •  

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران