بخش نوشته‌های محمدحسین افضل زاده





تصاویر منتخب کاربران


حضور یازدهمی‌ها در تئاتر خاتون

حضور یازدهمی‌ها در تئاتر خاتون

تئاتر خاتون - از راست آقایان احسانی زاده، جلیل فرجاد، افضل‌زاده و صالحی