مرتضی عباس زاده موقر

تاریخ تولد: ۱۳۸۶/۰۸/۲۳

شماره همراه:--

شماره ثابت: --

پست الکترونیک: --


کتاب‌هایی که خوانده‌ام

 

دانش و فناوری‌های مورد علاقه

 

ورزش‌های مورد علاقه

 

هنر‌های مورد علاقه