مهدی محمد صادقی قویم

تاریخ تولد: --

شماره همراه:--

شماره ثابت: --

پست الکترونیک: --


کتاب‌هایی که خوانده‌ام

     

دانش و فناوری‌های مورد علاقه

   

ورزش‌های مورد علاقه

     

هنر‌های مورد علاقه