زنگ کتاب خوانی

محمد زهری
زهری۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۲:۳۸
۱۰۲
۲


اولین زنگ کتاب خوانی پایه ششم برگزار شد

پایه ی ششم برای دانش آموزان یک زنگ مخصوص کتاب خوانی در نظر گرفته است 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط