دلنوشت

رو خوانی قرآن

اموزش رو خوانی قرآن

بخش تنوین فتحه کسره و ضمه


خلاصه :

آموزش رو خوانی و روانخوانی قرآن بخش تنوین فتحه کسره و ضمه

بسمه تعالی

دانش آمزان با تنوین های فتحه کسره و ضمه از روی لوایح آشنا شدند و سپس از روی کتاب صفحه ۲۲ و ۲۳ تمرین های کتاب را مرور نموده و هم خوانی نمودند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران