محتوای درسی

مغالطه نكن آقا


خلاصه :

انواع مغالطه 

فعاليت 9 صفحه 63

در فيلم (ديو و كيك) ما با موجودي مواجه مي شويم كه در ابتدا خشن به نظر مي رسد. اما در ادامه فيلم ديديم او قلبي مهربان دارد.اگر كسي مبناي قضاوت را پيش فرض هاي خود قرار دهدو آن را ملاك قبول يا رد حقايق و واقيت ها بداندوممكن است مرتكب نوعي خطا شود كه به آن{مغالطه ي رها نكردن پيش فرض} مي گويند.

اكنون جملات زير را بخوانيد و بنويسيد در هريك از جملات چه مغالطه وجود دارد؟

-همه موجودات زشت و خشن بدند.

-همه معلم ها دانش آموزاني را دوست دارند كه آرام در يك گوشه بنشينند.

-من ديگر پير شده ام و اين چيز ها از من گذشته است.

-پسر كه گريه نمي كند.

شما چه مثال هايي مي توانيد بزنيد؟

۴ سال پیش
هر كدام سه مغالطه با مثال بنويسيد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
سه تا!!!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
سلام آقا یادش به خیر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام
1-ما همیشه در زندگی بدبختیم.
2-ما برای زندگی و خوش گذرانی متولد نشده ایم.
3-زندگی برای ما نیست که ، برای پولدارها است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
سلام.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام
۱: هر کسی که افکار ما را قبول ندارد انسان عاقلی نیست.
۲: تمام کلاس هفتمی ها ناشی هستند😁😁😁
۳: تمام پلیس ها انسان های خوب و قانون مداری هستند.

ممنون از دقتتان!!!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
همه ی هشتم ها پشمک هستنند
ما هوش ضعیفی نسبت به بقیه بچه ها داریم
من هیچ چیز نمی توانم یاد بگیرم اما بقیه میتوانند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
من نمی توانم
من بد هستم
من ادم موفقی نیستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

همه انسان ها بد هستند
تمام انسان های خوشتیپ تحصیل کرده اند
همه مردم از شیر می ترسند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

چهار مغاطله می نویسم و برای هرکدام سه مثال:
-توسل به جهل:اثبات گزاره به این دلیل که کسی نمی تواند آن را رد کند:
1.این خانه جن دارد چون کسی نمی تواند اثبات کند که ندارد
2.حیوانی وجود دارد که ترکیب موش و روباه است.چون کسی نمی تواند عکسش را اثبات کند.
3.من می توانم با روح ها صحبت کنم چون کسی نمی تواند این گزاره را رد کند
-توسل به مرجع:اثبات گزاره بدلیل این که فرد معتبری آن را گفته:
1.خندیدن باعث شانس می شود چون فلان بازیگر گفته
2.ماست خوردن باعث خندیدن می شود چون فلان ورزشکار گفته
3.فکر نکردن کار خوبیست چون فلان فیلسوف گفته است
-مغاطله ی هم بستگی:ارتباط دادن دو رویداد که در یک زمان رخ داده اند:
1.از وقتی ماست می خورم بیشتر می خندم.پس ماست برای خندیدن خوب است
2.از وقتی رنگ پس زمینه ی وبلاگم را صورتی کرده ام طرفدارانم کمتر شده اند.چون رنگ وبلاگم خوب نیست.
3. از وقتی با برادرم دعوا کرده ام نمراتم کمتر شده اند.پس اگر با او آشتی کنم، نمراتم بهتر می شوند.
-رهانکردن پیش فرض:
1.همه ی قصاب ها بداخلاقند
2.همه ی دزد ها زشتند
4.همه ی روستایی ها کم هوش اند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
امیرعلی ملک لو چهار مغاطله می نویسم و برای هرکدام سه مثال: -توسل به جهل:اثبات گزاره به این دلیل که کسی نمی تواند آن را رد کند: 1.این خانه جن دارد چون کسی نمی تواند اثبات کند که ندارد 2.حیوانی وجود دارد که ترکیب موش و روباه است.چون کسی نمی تواند عکسش را اثبات کند. 3.من می توانم با روح ها صحبت کنم چون کسی نمی تواند این گزاره را رد کند -توسل به مرجع:اثبات گزاره بدلیل این که فرد معتبری آن را گفته: 1.خندیدن باعث شانس می شود چون فلان بازیگر گفته 2.ماست خوردن باعث خندیدن می شود چون فلان ورزشکار گفته 3.فکر نکردن کار خوبیست چون فلان فیلسوف گفته است -مغاطله ی هم بستگی:ارتباط دادن دو رویداد که در یک زمان رخ داده اند: 1.از وقتی ماست می خورم بیشتر می خندم.پس ماست برای خندیدن خوب است 2.از وقتی رنگ پس زمینه ی وبلاگم را صورتی کرده ام طرفدارانم کمتر شده اند.چون رنگ وبلاگم خوب نیست. 3. از وقتی با برادرم دعوا کرده ام نمراتم کمتر شده اند.پس اگر با او آشتی کنم، نمراتم بهتر می شوند. -رهانکردن پیش فرض: 1.همه ی قصاب ها بداخلاقند 2.همه ی دزد ها زشتند 4.همه ی روستایی ها کم هوش اند.
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران