کلاس علوم و پژوهش

جدول غذاها

سوم دبستان


خلاصه :

یک فعالیت قشنگ و خانوادگی برای بچه های کلاس سوم

سلام آقا پسر ها گا کلاس سوم

این فیلمو ببینید

جدول ها رو برای خودتون بکشید

و بعد ............

در آخر یادتون نره برای من بفرستید

منتظرم

پسران

دختران