در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

قصه و قصه گویی

۴۴

۱

بهبود و ارتقا والدگری بر اساس آگاهی و حساس سازی والدین نسبت به سرچشمه رفتارها و اعمالی که انجام می دهند و ارایه برخی راهکارها

۹۰

۰

کارگاه دوره مقدماتی آشنایی با تغییرات رشدی کودک و نوجوان

۵

۰

کارگاه بازی های رایانه ای ؛ دنیای فراواقعی کودکان

۸۵

۰

دانش افزایی ویژه اولیاء

۱۳

۰

فن بیان

۹۰

۰

ارتباط موثر

۸۰

۴

تربیت عاطفی ، اجتماعی

۷۰

۱