در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

بیت الجمیل (آموزش عربی)

۰

۰

کارگاه آموزشی : رباتیک

۴

۲

آموزش پیشرفته Word و PowerPoint

۱۵

۲

آموزش Excel

۱۲

۲

آموزش Photoshop

۱۵

۰

پروژه های علمی ( پایه هفتم )

۱

۰

پروژه های علمی ( پایه هشتم )

۱

۱

پروژه های علمی ( پایه نهم )

۲

۰