در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

کارگاه بازی های رایانه ای ؛ دنیای فراواقعی کودکان

۸۵

۹۶

۰

دانش افزایی ویژه اولیاء

۱۲

۱۲۴

۰

فن بیان

۹۰

۱۵۰

۰

ارتباط موثر

۸۰

۱۵۶

۴

تربیت عاطفی ، اجتماعی

۷۰

۱۹۹

۱

مهارت مطالعه موثر و تندخوانی

۷۶

۲۰۴

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان - دوره 33

۱۶

۸۰۳

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان

۲۸

۱۲۳۶

۰