در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

آموزش عکاسی

۷

۱

نجوم(ستاره شناسی)

۳

۰

	تدوین فیلم با نرم افزار Adobe Premiere (دبیرستان دوره دوم)

۱۶

۲

ویرایش و تولید عکس با نرم افزار Adobe Photoshop

۱۸

۰

سواد روایت و فهم سینما

۸

۰

تاریخ یهود در کتاب مقدس

۱۳

۰

جلسه اولیای پایه پنجم ساعت 11:00 روز دو شنبه 99/05/20

۹

۰

جلسه اولیای پایه چهارم ساعت 11:00 روز سه شنبه 99/05/21

۸

۰