کلاس فارسی

دقّت زبل خانی!

دقّت شماره ۲۶


خلاصه :


سلام بچّه ها

دعا هاتون قبول باشه

دقّت امروز دقّت زبل خانی است!

بعد از دیدن فیلم و شنیدن توضیحات من، برای هر تصویر یک جمله در دفتر دقّت خود نوشته و عکس 10 جمله خود را برای من ارسال بفرمایید.

بخاطر نبودن همه ی معلّم ها نتونستیم از تصویر صورت زیبا و دوست داشتنی آنها در تصاویر استفاده کنیم.

تا روز شنبه هفته بعد مورّخ 1400/02/25 این دقّت را برای من ارسال نمایید.

دوستتون دارم

یا علی ع

 

پسران

دختران