اردوی تابستانی

کارگاه مهارت و خلاقیت

پایه پیش و اول دبستان


۰۹ تیر ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۱:۲۴
۳۳
۰


این هفته کار با سفال ، موضوع کارگاه مهارت و خلاقیت را به خود اختصاص داده بود .

هوالمستعان

کارگاه مهارت و خلاقیت

این هفته کار با سفال ، موضوع کارگاه مهارت و خلاقیت را به خود اختصاص داده بود .

در جلسه اول بچه ها به ساخت آویزهای سفالی و مهر پرداختند .

در جلسه دوم علاوه بر ساخت مجسمه های سفالی بچه ها به رنگ کردن مجسمه ها هم پرداختند .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.