نخستین تئاتر هم اندیشی پیش دبستان برگزار شد:

نمایشِ «دکتر و مریض عصبانی»

با موضوع «کنترل خشم و خویشتن داری»


۱۸ مهر ۱۳۹۶ / ۱۶:۱۰:۰۲
۴۵۷
۰


 اولین نمایش موضوعی با محوریت «کنترل خشم» و اجرای زیبای مربیان پیش دبستان میزان، امروز اجرا شد.

در این نمایش، شخصیت دکتر (بُرنا مختاری) با روش های گوناگون و طنز برای آرامش بیمار خود (محمدرضا روحی) تلاش می کند که در واقع بیشتر به عصبانیت وی کمک می کند! سبک اجرا و دیالوگ های طنز استفاده شده به قدری برای نوآموزان جذاب است که غالب آن ها جذب نمایش می شوند. سوم شخص نمایش (آقای حسینی) نیز در پایان با پرسش های گوناگون، متربیان را به حل مسئله ی «عصبانیت» دعوت می کند.

یادآور می شود نمایش نامه ی این تئاتر را دو تن از مربیان به صورت مشترک نوشتند.

اهداف نمایش:

  • آموزش غیرمستقیم کنترل خشم
  • دعوت به صبر در رویارویی با پرخاشگری
  • شادابی و نشاط

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط