رویدادهای مدرسه

بازی تور ماهیگیری

تور ماهیگیری

تور ماهیگیری


خلاصه :

....ابتدا یک نفر بعنوان تور و بقیه ماهی میشوند هر کسی را که تور گرفت جزئی از تور شده و

نام بازی: تور ماهیگیری
اهداف کلی: دقت، هوشیاری،کار گروهی، تقویت عضلات کتف و بازو
اهداف میزانی: کار گروهی - شادابی و نشاط 
تعداد بازیکن: 15 الی 30 نفر
سن : 7 الی 14 ساله
شرح بازی:
ابتدا یک نفر بعنوان تور و بقیه ماهی میشوند هر کسی را که تور گرفت جزئی از تور شده و دست به دست هم ماهی ها را تک تک شکار می کنند اگر در حین شکار ماهی ها دست نفرات تور از هم جدا شد انگار تور پاره شده همکاری و هماهنگی، بایستی به حدی باشد که تور از هم پاره نشود و با سرعت بیشتری ماهی بگیرند. این بازی تا گرفتن آخرین ماهی ادامه دارد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران