رویدادهای مدرسه

شادابی و نشاط

دو خرگوشی

خرگوش هایی که در گونی گرفتار شدند


خلاصه :

بچه ها دو به دو داخل گونی رفتن ...

بچه ها دو به دو (تقریبا هم وزن و هم هیکل انتخاب می شدند) داخل گونی میرفتند و با هم مسابقه دو خرگوشی میدادند!

اصل شادابی و نشاط که بسیار در این سن مهم می باشد به وضوح در این بازی دیده می شد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران