۲۶ مهر ۱۳۹۶ / ۰۱:۵۴:۳۶
۱۷۱۷


اهمیت ریاضیات و جدول ضرب و مراحل فراگیری آن(در مراحل اولیه )

انسـان ها علـم رياضي را به عنـوان مـادرعلـوم نام برده اند.زبان منطـقي رياضي موجب شده است تاسـايرعلـوم آن رادرحوزه ي مـطالعاتي خود به كار بگـيرندو ازاصـول ومفـاهيم آن اسـتفاده بكنند. فراتر ازآن هرانـساني كه روي كره ي  زمين، مشـغول زندگي مي باشـد،مسـتقيم

وياغيرمسـتقيم ازاين عـلم بـهره  مي گـيرد.

هر معـلم ریاضی در طـول سـال های تدریـس ممـکن است با این پرسش از جـانب دانش آموزان خـود روبرو شـود که "ریاضـیات"  به چه دردی می خـورد ، چـرا باید "ریاضـی" یاد گـرفت ؟

شاید سـاده ترین توضـیح در مـورد ریاضـیات آن باشـد که ریاضـیات با زندگـی ما و به طور کلـی با جـهان اطراف ما عجـین شده است .ریاضـیات یکی از کـلیدهای اصلی درک جـهان محسوب می شود و به قول "گـالیـله" طبیعت با زبان "ریاضـیات" سـخن می گوید .

شـما وقتی چـیزی را واقـعا درک می کـنید که آن را بـسازید اگر دانـش آموز چـیزی را نـسازد و شـما سـعی کنید فقـط آنرا برای او شـرح دهید ، کـودک این مـطلب را وا قـعا یاد نمی گیرد ، واقعا آن را درک نمی کند ، فقـط آنرا از بر می کند .

اهـــداف ضــرب ها
الف) هـــدف جزیی :
1)-عبـارت ضـربی را بـخواند .
2)-ضـرب مربوط به شـکل رابنویـسد. 
3)-مفـهوم ضـرب را بیان کـند . 
4)-شـکل مربوط به ضـرب را نشـان دهـد. 
ب) هـــدف رفـتاری: 
دانـش آموز در کـلاس درس و با اسـتفاده از مـهره هایی که در اخـتیار دارد ضـرب 2 پنـج تا می شـود 10 را نـشان دهـد . 
دانـش آمـوز بدون اسـتفاده از کـتاب با تـصاویـری که روی تـخته کـلاس کـشیده شـده ضـرب 2 هـفت تا می شـود ... (14) را بنویـسد. 
دانـش آموز مـفاهیم ضـرب را از حـفظ و با تمـرکز بـیان کـند.

بـازی آمـوزش ضـرب 

1 - آمـوزش ضـرب بـهتر اسـت از عدد 2 شروع شود.
2-  قـبل از هـر چـیز کودکان باید مـفهوم دسـته بندی و تـعداد اعـضای هر دسـته را بـشناسد . 15=5×3
عـدد  3 تـعداد دسـته و عـدد 5 تـعداد اشـيا ء دسـته  مي باشـد براي درك وفـهم بـهتر ايـن  مـرحله آمـوزگار دانـش آمـوزان را به حـياط  مـدرسه مي برد . با خـود دانـش آمـوزان مـفهوم دسـته وتـعداد دسـته  را تـمرين مي كـنند ، 
آمـوزگار مي گـويد بچـه ها تيـم هـاي 4 نـفره رادرسـت كنند .و     مي پرسـد چـند تيـم يا دسـته درسـت شـده اسـت و...؟ واگـر دانـش آمـوزي از تـعداد دسـته ها بيـشتر بود  ا و را در كنار خود قرار مي دهد.

آزمون عملکردی خاصیت ها به روش بازی با جدول :
 
طبق روش های آموزشی جدید و کتاب جدید التالیف ریاضی پایه سوم باید همه ی موضوعات درسی از جمله ضرب از ابتدا کاملا مفهومی باشد و عیناً بچه ها مشاهده کنند و خودشان عملی انجام دهند تا به این باور برسند که
 مثلا 12=4×3 می شود . 
متداول ترین روش های آموزشی مفهومی:
1)- روش شکل و درست کردن مجموعه 
2)- روش جمع های تکراری 
3)- روش محور
4)- روش شمارش چند تا چند تا (الگو )
5)- روش مستطیلی و در آخر روش مسئله نیز پس از تثبیت در ذهن دانش آموزان کاربرد فراوان دارد .

بازی و ریاضی برای ثبت ضرب در ذهن دانش آموزان 

از بچه ها خواستیم دو پاکت با مقوا ، با دو رنگ متفاوت بسازند و پاکتها را پشت به پشت هم قرار دهند و طوری دور آنرا بچسبانند که فضای بین دو پاکت از قسمت بالا باز بماند . روی در یک پاکت کلمه ی درست و روی پاکت دیگر کلمه ی نادرست را بنویسند و با مقوا به تعداد جدول ضرب هر عدد کارتهای کوچک درست کنند به طوریکه عبارت ضرب در یک طرف کارت و حاصل ضرب پشت آن نوشته شده باشد ، ابتدا به اندازه جدول ضرب 2 کارت درست کنند و بعد که خوب یاد گرفتند به اندازه جدول ضرب 3 و .....

بعد از این کارت ها را مخلوط کنند ، در زمان بازی دو به دو در وقت های اضافه هر درس در کلاس و در زنگ تفریح و حتی در منزل با مشارکت یکی از اولیا ....
روش بازی به این صورت است که به طور اتفاقی کارتی را از فضای بین دو پاکت در آورده حاصل را به طرف خودمان میگیریم و عبارت ضرب را به طرف مقابل ، اگر پاسخ درست در پاکت درست و اگر پاسخ اشتباه در پاکت نادرست می گذاریم و در آخر درست و نادرست را می شماریم و در مرحله ی بعد دوباره این بازی تکرار می شود ،اما با جابجایی پاکت به دست طرف مقابل در انتها کسی که کارت های نادرستش کمتر باشد برنده اعلام می شود .

آموزش خاصیت توزیع پذیری به روش مسئله  :

علی برای 5 تا از دوستانش میخواست تعدادی شکلات بیاورد ، شکلاتهایش را شمرد و به هر دوستش 6 شکلات می رسید . تصمیم گرفت برای دو تا از دوستانش که  صمیمی تر بودند شکلات ها را بسته کند .
حالا بچه های خوبم بیایید ماجرای شکلات های علی را به زبان ریاضی بنویسیم .
                                                                                                                                                                                                                                             (6×3)+(6×2)

آموزش خاصیت صفر و یک  به روش داستان گویی :

روزی بود روزگاری بود ، یه روزی عددها با هم تصمیم گرفتن تا با هم ضرب شوند و عددهای جدیدی بسازند همه یعددها با هم ضرب شدند و به نوعی خوشحال شدند ، فقط عدد صفر و یک گوشه ای نشسته بودند و عدد های دیگر را تماشا می کردند و غصه میخورند . تا اینکه صدایشان در آمد و گفتند ما هم می خواهیم ضرب شویم و عدد های دیگر به آن ها گفتند که شما این کار را نکنید چونکه عدد یک تاثیری در ضرب ندارد و عدد صفر هم همه را نابود می کند ولی باز صفر و یک دست بردار نبودند تا اینکه به آنها اجازه دادند تا با اعداد ضرب شوند وقتی یک با اعداد ضرب شد دید که آن اعداد هیچ تغییری نکردند ولی وقتی صفر در اعداد ضرب می شد فاجعه ای رخ میداد ، یعنی همه اعداد نابود می شدند و برابر صفر می شدند.نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.