رویدادهای مدرسه

بازی با چاشنی همکاری

گاری دستی

روزی در اتاق بازی


خلاصه :

بچه ها به گروه های دو نفره تقسیم شده و یک نفر در نقش... 

بچه ها به گروه های دو نفره تقسیم شده و یک نفر در نقش حمل کننده گاری و فرد دیگر در نقش چرخ های گاری بازی کردند.

اهداف:

  • شادابی و نشاط
  • کارگروهی
  • افزایش تعادل
  • افزایش قوای جسمانی

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران