مهارت کار با اره مویی برای بچه ها در غرفه کارگاه

مهارت کار با اره مویی برای بچه ها در غرفه گارگاه


۱۲ دی ۱۳۹۸ / ۰۸:۲۹:۵۷


اره موئی وسیله ی است که دقت تمرکز و مهارت دست بچه ها را بالا می برد، در گارگاه به جز اره موئی کارتن نیز وجود داشت که آقا بچه ها با داشتن این وسایل شروع به ساختن وسایل مورد دلخواه خود را ساختتند.

اره موئی وسیله ی است که دقت تمرکز و مهارت دست بچه ها را بالا می برد، در گارگاه به جز اره موئی کارتن نیز وجود داشت که آقا بچه ها با داشتن این وسایل شروع به ساختن وسایل مورد دلخواه خود را ساختتند، اره موئینوعی اره است که تیغ نازک اره موئی در بین کمان اره(کمان اره ابزاری مخصوص است که تیغ اره موئی در آن قرار میگیرد) قرار می‌گیرد و به وسیله آن با حرکت دادن دست به‌طور قائم اره را به جلو برده و شیء مورد نظر را برش می‌دهند، شکستن تیغ اره موئی معمولاً ناشی از اشتباه گرفتن اره موئی در هنگام اره است باید توجه کرد که بااره موئی دستی معمولاً کمتر از۱۰ میلی‌متر را می‌توان برش داد و از این نوع اره برای برش تخته سه لایی‌های چوبی، کامپوزیت‌های نازک و.. استفاده می‌شود.
نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.