۱۴ دی ۱۳۹۸ / ۱۸:۰۱:۱۲
۵۳۵
۲

قانون های بازی فکری.

من یک بازی درست کردم که بعضی از سومی ها قانون آن را می دانند. ما یک کارت می اندازیم و  در آن نوشته و کشیده شده بود: قنادی   10   آب نفر حریف به من می گوید: ق بگذار من باید بگردم اگر ق داشتم می گذارم و باید به درجه بندی نگاه کرد اگر مساوی بود که هیچ اگر نبود یا من بر می دارم و امتیاز مال خودم می شود یا حریف. و کارت را در کارت های امتیاز می گذاریم. اگر ق نداشتم باید ببینم آب دارم یا خیر اگر نداشتم باید قویتر از آب بگذارم هرکس امتیاز بیشتری داشت برنده ی مسابقه است.

درجه بندی:

مقام اول:خورشید(اما رنگین کمان که آخر است می تواند خورشید را بزند)

مقام دوم: رعد

مقام سوم: آتش

مقام چهارم: آب

مقام پنجم: ابر

مقام ششم: خاک

مقام هفتم: ستاره

مقام هشتم: رنگین کمان( اما اگر در مقابل خورشید باشد می برد و امتیاز می گیرد)

برچسب‌های این مطلب:

آموزشیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.