شهید محمد حسین فهمیده


۱۵ دی ۱۳۹۸ / ۱۷:۰۱:۱۱
۵۸۸


محمدحسین فهمیده

محمدحسین فهمیده در قم به دنیا آمد و در 13 سالگی در خرمشهر به شهادت رسید. او پسری بد قول بود همه می ترسیدند فرار کند و به جبهه برود حتی روزی باید خواهرش را هم با خودش به خانه می برد و گفت: من زود می آیم و خواهرش گفت: قول بده فرار نکنی اما در نیمه شب آمد آنها به البرز رفتند در یک روز پدرش قبول کرد که بسیج برود خیلی خوشحال بود اما بعدا او رفت و یک مشکل دیگر داشت به او تفنگ نمی دادند و می گفتند: باید 17 سالت شود. او خیلی شجاع بود و در کمال ناباوری رفت و از عراقی های دشمن گرفت. چند تانک عراقی می خواستند از پل رد بشوند و اگر می شدند دیگر کارشان تمام بود اما محمدحسین فهمیده چند نارنجک به دور خودش بست و خود را زیر تانک انداخت و به شهادت رسید و عراقی ها فکر کردند هر تانکی که از آنجا رد شود ایرانی ها آن را نابود می کنند پس فرار کردند. امام خمینی درباره ی شهید محمدحسین فهمیده گفتند: رهبر ما آن طفل 13 ساله است که با قلب کوچک خود از 100 ها قلم از زبان ما بزرگتر است با نارنجک خود را به زیر تانک دشمن انداخت و خود نیز شربت شهادت نوشید.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.