ساخت چتر نجات

ساخت چتر نجات


۱۹ دی ۱۳۹۸ / ۲۲:۰۱:۰۰


ساخت چتر نجات باعث بالاتر بردن دست ورزی و دقت تمرکز بالا است.

در این کار بچه ها با استفاده از نایلون، نخ و لیوان شروع به ساخت چتر نجات کردن ،که این کار باعث بالاتر بردن سطح دقت تمرکز و مهارت دست ورزی بچه ها بوده است .
نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.