تفاوت های فردی

توجه به تفاوت های فردی در آموزش


۲۰ دی ۱۳۹۸ / ۰۰:۰۱:۱۸
۳۱۱


توجه به تفاوت‏هاى فردى در آموزش بخصوص در روش میزان یکى از اصولى است که معلم باید با آن آشنا بوده و آموزش خود را با آن همگام سازد.

تفاوت‏هاى فردى از اصول پذیرفته شده در روان‏شناسى، تعلیم و تربیت و معارف دینى محسوب می شود.

این اصل بدین معناست که همه انسان‏ ها با یکدیگر شباهت ‏هایى دارند، ولى آنان از حیث ویژگی هاى شناختى، عاطفى، انگیزشى، بهره هوشى، تأثیر و تأثرات محیطى و صفات شخصیتى از همدیگر متفاوتند و همین امر موجب می شود که هر انسانى، موجود مستقل، تام و فردى خاص باشد و به همین دلیل، یکى از عمده ‏ترین مسائل روان‏شناسى، مسأله تفاوت ‏هاى فردى و عوامل آن‏ها می ‏باشد که حتى برخى از روان‏شناسان اینچنین می ‏گویند:

“روان‏شناسى غیر از تفاوت‏هاى فردى موضوع دیگرى براى بحث ندارد.”

بر این اساس؛ اصل تفاوت‏هاى فردى از دیدگاه دانشمندان تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به تفاوت‏هاى فردى در آموزش یکى از اصولى است که معلم باید با آن آشنا باشد و آموزش خود را با آن همگام سازد؛ زیرا «اهمیت دادن به تفاوت‏هاى فردى در آموزش، اثربخشى آموزشى را بیمه می‏کند.»

بر این اساس، رعایت تفاوت‏هاى فردى در آموزش مفاهیم کودکان دبستانى از اهمیت زیادى برخوردار است، به ویژه در انتخاب و استفاده از روش‏هاى آموزشى، معلّمان باید انعطاف بیش‏ترى داشته باشند و در آموزش مفاهیم  به کودکان به طور یکسان عمل ننمایند، بلکه متناسب با ویژگی هاى شناختى، عاطفى، انگیزشى، سوابق خانوادگى و محیطى آنان، از روش‏ هاى گوناگون و مؤثر استفاده نمایند.

برچسب‌های این مطلب:

سایت


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.