مقالات

تربیت تنبیهی یا تربیت آسانگیرویا تربیت سالم

کدام تربیت ؟


خلاصه :

کدام تربیت ؟ تربیت تنبیهی یا تربیت آسانگیرویا تربیت سالم

کدام تربیت ؟

تربیت تنبیهی یا تربیت آسانگیرویا تربیت سالم

 

گاهی فکر می کنم که جنگ بین تربیت تنبیهی وتربیت آسانگیر تا ابد ادامه خواهد داشت.به نظر می رسد که بسیاری برحسب این دو منتهای تربیتی فکر می کنند.افرادی که معتقدند تنبیه صحیح است معمولا به این دلیل تنبیه می کنندکه می پندارندتنها گزینه دیگر آسانگیری است.افرادی که تنبیه را قبول ندارند اغلب به منتهای دیگرمی روندوبسیارآسانگیرمی شوند.

نه بچه هایی که والدین و معلمان بسیار سخت گیرو کنترل کننده دارند،و نه بچه هایی که والدین و معلمان آسانگیر دارند.هیچکدام حس مسولیت پذیری پیدا نمی کنند.بچه ها زمانی مسولیت پذیری رامی آموزند که فرصت یاد گرفتن مهارت های اجتماعی ارزشمند را برای دستیابی به شخصیتی خوب در محیطی مملو ازمهربانی ،قاطعیت،متانت واحترام داشته باشند.

تربیت سالم به بزرگسالان کمک می کند شیوه ای میانه و محترمانه بیابند که نه تنبیهی است و نه آسانگیر.

تربیت سالم ازابزاری حمایت می کندکه هم مهربان و قاطع باشد،و هم مهربان و قاطع باشد.وهم مهارت های ارزشمند زندگی اجتماعی را آموزش دهد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران