سوالی از کتاب فارسی سوم دبستان

درک مطلب۰۳ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۹:۳۴:۴۱
۴۷۲
۰

آخرین سوال کتاب فارسی سوم دبستان.

زنبور های کارگر در تابستان بیشتر عمر می کنند یا تا بستان؟

چند هفته؟

لطفا کسانی که کتاب سوم دبستان را تمام نکرده اند جواب را بگویند.

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.