سواد رسانه ای چیست ؟

تمرین ۷ سواد رسانه ای


۲۰ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۱:۴۵
۱۳۱۰


سواد رسانه ای چیست ؟؟

 

تمرین های سواد رسانه‌ای

 

تمرین 7 :  

 در بخش کامنت ها ، پاسخ سوال را مرقوم نمایید   :

 

 

1ـ سواد رسانه‌ای چیست؟
2ـ در فیلم چه مثالی برای داشتن سواد سایبری زده شد؟
3ـ طبق محتوای فیلم، در حال حاضر یکی از معیارهای باسواد بودن چیست؟

 

 در بخش کامنت ها ، پاسخ سوال را مرقوم نمایید   :

 

 

به بهترین پاسخ ، هدایایی مرتبط با سواد رسانه ای تعلق خواهد گرفت

تاریخ انتشار : یکشنبه    20  بهمن ماه 1398

فرصت ارسال پاسخ : چهارشنبه 23  بهمن 1398

 


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.