هماهنگی عصب و عضله(لاستیک)


۱۴ آبان ۱۳۹۶ / ۰۷:۰۱:۰۸
۷۵
۰


طراحی بازی با اهداف سرعتی،کنترلی و قدرتی که در تمامی مراحل نیاز به تمرکز بالایی دارد.

در این بازی با استفاده از چند لاستیک ایستگاه های مختلفی طراحی شد که دانش آموزان آنها را باید با دقت طی کنند. در مرحله ی اول با پرش دوپا آغاز می شود. این مرحله سبب تقویت عضلات ساق پا، مچ و پنجه می شود. مرحله ی دوم فرار از دست لاستیک هایی است که توسط مربی حرکت داده می شود، این مرحله با اهداف سرعتی طراحی شده است. مرحله ی سوم مرحله ای همچون مرحله ی اول اما با مشکلات بیشتری است به این شکل ک این بار باید دو لاستیک را رد کنند اکثر دانش آموزان به این نتیجه رسیدند ابتدا دو پا به داخل لاستیک ها جهش کنند سپس به همان شکل از لاستیک خارج شوند.مرحله ی آخر نیز گذر از میان دو لاستیک بدون سرنگونی آن است، این مرحله به منظور افزایش دقت و تمرکز طراحی شد.در این بازی توجه ویژه ای به بحث تفاوت های فردی شده و برای هر دانش آموز با توجه به توانایی هایش شرایط ویژه ای در نظر گرفته می شود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط