رویدادهای عمومی

جلب توجه بی جا به عنوان یک موضوع بد رفتاری در کودکان

جلب توجه بی جا


خلاصه :

یکی از هدف های کودکان در بد رفتاری جلب توجه بی جا می باشد.

یکی از هدف های کودکان در بد رفتاری جلب توجه بی جا می باشد. چند پیشنهاد جهت چگونگی برخورد با این موضوع :

به یاد داشته باشید همه به توجه نیاز دارند.این نیاز بیش از حد به توجه است که مقبول نیست.

-بچه ها را به سمت انجام کارهای مفید سوق دهیم .به آنها کاری واگذار کنیم که برایشان توجه مثبت به بار می آورد مثل انجام حضور و غیاب در کلاس یا در خانه از او بخواهید بادمجان های پوست کنده را نمک بزند.

-یک کارغیر منتظره بکنید.(ناگهان خیلی محکم بغلش کنید تاثیردارد)

-برنامه ای تنظیم کنید تا بتوانید به طورمنظم زمان ویژه ی را به فرزندانتان اختصاص دهید.در مدرسه چند لحظه برای هربار کافی است.

-حالتی آگاهانه لبخندی بزنید که به کودک بفهمانید گول نمیخورید و سپس بگویید:من منتظر ساعت مخصوصمان هستم راس ساعت 6 .

-از پیش با کودکتان قراردادهای غیر کلامی وضع کنید.مثلا:وقتی دست را روی قلب می گذارید یعنی دوست دارم.یا وقتی دستم را کنار گوشم کاسه می کنی آماده ام نق زدنت تمام شد به حرف هایت گوش کنم.

-از دادن خدمات ویژه خودداری کنید.

-اعتماد به ایمان خود را نشان دهید.(دوستت دارم ومی دانم که خودت از عهده اش بر می آیی.)

-در حالی که حمایتگرانه دست تان را روی شانه کودک گذاشته اید و رفتارش بی اعتنایی کنید.(به رفتارش بی محلی کنید،نه به خودش،در ضمن به کار خودتان ادامه دهید.)

-در اوقات خوشتان ،زمانی را به آموزش شیوه های رفتار بهتر اختصاص دهید،مثلا آموزش استفاده از کلمات به جای نق زدن(این کار را می توانید به شیوه نمایش و ایفای نقش انجام داد.)

-محبت و توجه تان را به زبان بیاورید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران