بازدید از ایستگاه آتش نشانی شماره ۸

اردو


۱۷ بهمن ۱۳۹۸ / ۲۱:۰۱:۵۸


باسلام. باتوجه به تصمیمات شواری عمومی پیش دبستان ۲ و موافقت مدیریت محترم مراحل آماده سازی برای بازدید  ایستگاه آنش نشانی شماره ۸ انجام شد، که نوآموزان در روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۶ به اردوی برونند.

رفتن به ایستگاه آتش نشانی برنامه ی جذابی برای نوآموزان بود.

در ایستگاه برنامه های چون :۱_بازدید ماشین های آتش نشانی ۲_نمایش تجهیزات و لوازم آتش نشانی هنگام آتش سوزی،نجات جان را توضیح دادنند.

در آخر هم با وسایل مخصوص با آب اجرای زیبای داشتند.
نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.