در رفتار کودکان

پیامدهای طبیعی


۲۴ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۸:۲۷:۵۷
۱۰۹


پیامد های طبیعی پیامد طبیعی هرگونه رخداد است که بدون دخالت یک بزرگسال بطورطبیعی اتفاق می افتد.وقتی زیرباران می رویم خیس میشویم.وقتی غذا می خورید،گرسنه می شوید.وقتی فراموش می کنید کت تان را بپوشید سردتان می شود.(محکم کاری )ممنوع است

پیامد های طبیعی

پیامد طبیعی هرگونه رخداد است که بدون دخالت یک بزرگسال بطورطبیعی اتفاق می افتد.وقتی زیرباران می رویم خیس میشویم.وقتی غذا می خورید،گرسنه می شوید.وقتی فراموش می کنید کت تان را بپوشید سردتان می شود.(محکم کاری )ممنوع است .بزرگترها وقتی موعظه یا سرزنش می کنند،می گویند (بهت گفته بودیم)یا هر کار دیگری که شرمندگی،سرزنش یا درد بیشتری را برشرایط طبیعی موجود می افزاید،در حال محکم کاری هستند.درحقیقت محکم کاری میزان یادگیری ای را که میتوانید در اثر تجربه یک پیامد طبیعی رخ دهد،کم می کند.زیرا کودک ازپردازش تجربه اش دست بر می دارد و برپذیرش یا رد سرکوفت،شرمندگی وتمرکزمیکند به جای محکم کاری همدلی و درک خود را نسبت به آن چه کودک درحال تجربه کردن آن است ،نشان دهید:(حتما گرسنه ماندن برایت خیلی سخت بوده است،خیس شدن،چنان نمره بدی گرفتن ،گم کردن دوچرخه ات)اگرشرایط ایجاب می کند بهتراست به جای نجات دادن کودک اضافه کنید:(دوستت دارم و ایمان دارم می توانی خودت ازعهده این کار بر بیایی .)برای والدین خیلی سخت است که بدون امداد نجات یا مراقبت بیش ازحد از کودکانشان از آنها حمایت کنند،ولی این کار یکی ازدلگرم کننده ترین کارهایی است که شما می توانید در حق کودکتان انجام دهید تا به او کمک کنید احساس قابلیت و توانایی را درخودپرورش دهید. بیایید به مثالی که نشان می دهید پیامدهای طبیعی چه تاثیری دارند توجه کنید.

فرهاد،پسربچه کلاس اول،هرروزفراموش می کرد ناهارش را به مدرسه ببرد مادرش مجبور بود هرروز کار وزندگی اش را رها کند تا ناهار اورا به مدرسه برساند.بعد از آموختن مطالبی درباره پیامد های طبیعی،مادرفکرمی کرد اگر فرهاد پیامد طبیعی فراموش کردن را تجربه کند،شاید یاد بگیرد دیگر ناهارش را فراموش نکند.نخست موضوع رابا فرهاد مطرح کرد و به او گفت :مطمن است خودش می تواند مسولیت بردن ناهارش را برعهده بگیرد همچنین به او گفت: اگر ناهارش را فراموش کند،دیگر آن را برایش نخواهد برد؛زیرا می داند که او می تواند ازاشتباه هایش درس بگیرد .وقتی میخواهید رفتارتان راعوض کنیدو اجازه دهیدکودکان پیامدهای طبیعی انتخاب هایشان را تجربه کنند،ادب حکم می کند قبلا راجع به آن با فرزندتان صحبت کنید.

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

والدین


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.