محتوای درسی

تقویت حافظه تصویری


خلاصه :

حافظه تصویری را می‌توان به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم نمود.

مهارت دیداری از مهارت های مهم برای نو آموزان است و کمک می‌کند تا بتوانند اطلاعات را به سرعت به ذهن بسپارند و زمانی که به آن‌ نیاز دارد سریع به خاطر بیاورند. در واقع حافظه تصویری یا دیداری به معنای دیدن هر چیزی و سپردن آن‌ به حافظه است. تقویت حافظه تصویری نقش مهمی برای نوآموزان در اینده تحصیلی دارد. مهارت‌هایی مانند نوشتن املا  که نو آموز در اینده با ان روبرو است از جمله فعالیت هایی است که مهارت دیداری به کمک اوخواهد آمد.

حافظه تصویری را می‌توان به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم نمود. کوتاه‌مدت به معنی به‌خاطرسپاری چیزهایی است که اخیرا دیده‌ایم و بلندمدت به خاطرسپاری چیزهایی است که در گذشته دیده شده است. البته در مرحله اول همه مطالب وارد حافظه کوتاه مدت می‌شود و با تمرین و تکرار می‌توان این مطالب را وارد حافظه بلند مدت کرد. تقویت حافظه تصویری یکی از تمرین های افزایش تمرکز محسوب می‌شود .
برای تقویت حافظ تصویری  فعالیت های گوناگونی وجود دارد که یکی از این فعالیت ها می توان با یک بازی ساده همراه با رنگ یا حتی لگو انجام انجام شود به صورتی که شکل مربع یا دایره های رنگی بر روی مانیتور  یا تخته بکشیم و سپس نوآموز ان را با لگو بسازد یا با رنگ نشان دهد، و پس از انجام تعدادی از این قبیل فعالیت وارد مرحله اصلی میشویم و این بار نوآموز شکلی که مشاهده کرده است رو باید با دقت نگاه کند و به حافظه بسپارد و بعد همانند همان تصویر را با لگو بسازد و یا بر روی کاغذ ترسیم کند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران