مقالات

نشریه هفتگی

من و بابام

ویژه پدران و فرزندان کلاس اوّل


خلاصه :

نکاتی راجع به نشریه ی هفتگی من و بابام

هفته نامه ی من و بابام نشریه ای تک برگی است که پایه ی اوّل دبستان میزان به طور هفتگی به خانواده ها ی محترم دانش آموزان ارسال می کند. این هفته نامه فعّالیّت هایی را جهت ایجاد فرصت های همنشینی و انس هر چه بیشتر بین پدران و فرزندان پیشنهاد می دهد. 

عالییییییییییییییییییییییییییییی آقا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران